Afdeling 45
Kontoret er åbent for personlig henvendelse
Mandag kl. 9.00 - 10.00
Torsdag kl. 9.00 - 10.00
Afdeling 45
Kontoret er åbent for personlig henvendelse
Mandag kl. 9.00 - 10.00
Torsdag kl. 9.00 - 10.00
Afdelingsbestyrelsens åbningstid

Kontoret er åbent tirsdage kl. 18.30 - 19.30, men kun i lige uger, hvor der sidder repræsentanter for afdelings bestyrelsen.

På hverdags timer er Kontoret åbent for personlig henvendelse

Mandag kl. 9.00 - 10.00
Torsdag kl. 9.00 - 10.00

Henvendelse kan ske på tlf. 44 91 36 33. telefonsvareren aflyttes dagligt.

Afdelingen kan kontaktes på email afd45@aab.dk
Besøg vores side

Aktuelle nyheder i afdelingen

Kontoret er lukket på grundlovsdag.
Den 31. maj stopper vores Varmemester Alex Olsen for at gå på pension, efter mange års tor tjeneste.
Der er afskedsreception nede på vores lokale restaurant onsdag den 31. maj fra kl. 13 - 16
Vi håber at der kommer mange forbi, for at fejre og ønsker Alex held og lykke i fremtiden.

Den 1. juni starter vores nye ledende ejendomsfunktionær Jesper Lollesgaard.
Jesper er 56 år gammel, bor til dagligt i Kokkedal og han har sammen sin kone 3 voksne børn.
Han kommer fra en lignende stilling hos boligselskabet FSB.
 
I dag er det en stor dag for AAB afdeling 45.
De første nye beboere får udleveret nøgler til deres nye hjem

Vi vil genre byde alle nye beboere velkommen til afdelingen.

Vi håber at i bliver glade for at bo her.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen
Det er nu muligt at lave gæsteparkering via appen E-park på din telefon.

Guiden ligger findes her http://www.aab45.dk/Q-Park

januar 2023

 

Hvis man vil se lidt om vores nybyggeri er der meget mere information her.

Nybyggeri afd45

 

Kære beboere.

Dettte er blot til information.

Ved vores afdelingsmøde 2021, blev der fremsat et forslag om at få opsat et spejl eller ligende ved udkørslen til Malmparken.
Vi har nu endeligt fået et svar fra kommunen.

Dette er det uredigerede svar fra kommunen, dog uden person oplysninger.
 
Tak for din mail, som vi desværre ikke har fået svaret på tidligere.
 
Du søger om at få opsat et trafikspejl i krydset Malmparken/Lilletoften. Trafikspejle må i henhold til bekendtgørelsen kun anvendes som en nødløsning, idet spejlene giver et begrænset udsyn til trafik og omgivelser og viser disse i formindskelse. Det er således vanskeligt at bedømme afstande og hastigheder for de køretøjer, der kan ses i spejlet. Det er vores vurdering, at der er tilstrækkelig oversigt i begge retninger, hvis man stopper op ved krydset og langsomt kører frem over fortovet. Med det begrænsede antal fodgængere, giver det er god mulighed for at orientere sig til begge sider.
 
På baggrund af ovenstående vurderer vi ikke, at et trafikspejl bør opsættes.
 
Med hensyn til et signalanlæg, vil omkostningen til ombygning af krydset være så stor, at et eventuelt signalanlæg skal prioriteres i forhold til vores øvrige projekter til forbedring af trafiksikkerheden og trygheden. En eventuel signalregulering vil også kompliceres af, at Lilletoften ligge så tæt på Tempovej, så et eventuelt signalreguleret kryds nødvendigvis må skulle omfatte Tempovej også. Det betyder, at udgiften må forventes at bliver væsentlig. Det er således ikke et anlæg, der forventes gennemført inden for overskuelig fremtid.
 
Hvis jeres beboere er utrygge ved at køre ud på Malmparken eller føler, at det er svært at komme ud på Malmparken i myldretiden, kan de i stedet benytte det signalregulerede kryds Ballerup Boulevard/Lilletoften/Harrestrupvej, hvor de trygt kan komme ud – også i myldretiden.
Opdatering December 2021
Kære beboere.

Lige nu sker der meget i vores afdeling, ny byggeriet og affaldsorteringen.

1. Byggeriet af de 39 nye række huse er gået i gang, vi forventer byggeriet er afsluttet medio 2023.

2. Alle beboerer i AAB45 skal nu affaldsorterer, der er afleveret materiale til alle beboere så vi kan gå igang med at affalds sorterer.

Nu skal affald sorteres på følgende måde
Plast
Papir
Glas
Metal
Madaffald
Retsaffald
Farligt affald

Sorteringsguiden findes her https://ballerup.dk/borger/affald/sortering/sorteringsguide


Vi vil forsøge at holde alle opdateret hurtigst muligt på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Afdelingsbesyrelsen
Boligforeningen Aab Afd. 45 | Lilletoften 72 A | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913633