Velkommen til Afdeling 45's hjemmeside

Aktuelle nyheder i afdelingen

Bolignetværk nyheder !!!!


Bolinetværk
Afdelingens beslutning om at etablere et kabelnet til modtagelse af Internet og TV vil nu blive påbegyndt.
Der vil derfor være håndværkere i opgangene fra torsdag den 22. 03. 2017, og de næste par måneder. Der vil være en del støj fra boremaskiner og anden støj fra arbejdet.
OBS
Der vil blive udsendt varsling i god tid inden der skal arbejdes i lejlighederne!
Det vil fremgå af varslingen, hvor og hvor meget, der skal ryddes, for at håndværkerne kan komme til at arbejde.
Der vil snarest blive udsendt meddelelse om rækkefølgen for arbejde i hver enkelt blok.
 
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
 

Hurtigere internet og andet TV.
Der arbejdes forsat på at få en fiberløsning.
 
Forslaget blev vedtaget med stemmerne Onsdag den 8 juni 2016.
108 For
46 imod
6 blanke
 
Så går arbejdet igang !!!
 

Hjertestarter i afdelingen

Der er nu blevet monteret en hjertestarter nede ved vaskeriet.
Der har allerede været afholdt et førstehjælps kursus.

Vi prøver at planlægge et nyt i her til foråret !!!!!

Vores hjertestarter kand findes nedenstående link.

https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere#id/1000016390/15
 

Afdelingsbestyrelsens åbningstid

Kontoret er åbent tirsdage kl. 18.30 - 19.30, men kun i lige uger, hvor der sidder repræsentanter for afdelings bestyrelsen.

På hverdags timer er Kontoret åbent for personlig henvendelse

mandag og torsdag kl. 9.00 - 10.00
Henvendelse kan ske på tlf. 44 91 36 33. telefonsvareren aflyttes dagligt.

Afdelingen kan kontaktes på aab@aab45.dk
Boligforeningen AAB - afdeling 45 | Lilletoften 72 A | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913633