Velkommen til Afdeling 45's hjemmeside

Aktuelle nyheder i afdelingen


Ny parkeringsordning i Lilletoften AAB afd. 45
 
 
Som bekendt blev det på afdelingsmødet den 3. september 2018 vedtaget at etablere en parkeringsordning i den del af Lilletoften 66 – 102, 77- 129, som tilhører AAB afdeling 45.
 
Det er aftalt, at ordningen skal træde i kraft fra den 1. december 2018! 

Parkeringstilladelser fås på afdelingskontoret. Du skal blot forevise din registreringsattest og dokumentation for bopæl i afd. 45, herefter bliver bilens registreringsnummer elektronisk registreret, og der behøves derfor IKKE mærkater til ruden.
 
Firmabiler: Her skal der skal fremlægges dokumentation fra dit firma/arbejdsgiver, om at bilen er til rådighed for en beboer i AAB afd. 45, dertil kopi af registreringsattest. Bilen registreres også elektronisk og der udleveres IKKE en mærkat.
 
Tilladelser til gæsteparkering udleveres på kontoret.
 
 
Følgende standsning og parkeringsrestriktioner kommer til at gælde:
  • Tidsbegrænset parkering i max. 2 timer, P-skive påbudt
  • Parkering i mere end to timer, er kun tilladt med gyldig P-tilladelse
  • Parkering kun tilladt i afmærket P-båse
  • Parkering af trailer og campingvogn er ikke tilladt
  • Parkering kun tilladt for køretøjer med totalvægt max. 3500 kg
 
Der gøres opmærksom på, at alle henvendelser og klager vedrørende P-afgifter rettes til Q-park!
 

 

Der er lavet en beboerundersøgelse og en Nøgletalsrapport for vores afdeling AAB45.

Bestyrelsen har besluttet at offentligører dokumenter med vores beboerer.

Du kan downloadede informationerne ved at trykke på nedenstående link.
Beboerundersøgelse afd 45 (0.1 Mb)
Nøgletalsrapport 2018 (9.6 Mb)

Information til alle beboerer.

Da genbrugspladsen i Ballerup kommune PT er lukket.

Skal i bruge genbrugspladsen i Herlev eller i Værløse.

Herlev Genbrugsplads
Marielundsvej 49
2730 Herlev

Værløse Genbrugsplads
Ballerupvej 75
3500 Værløse

Få mere info på nedenstående link
https://ballerup.dk/borger/affald/genbrugsstation

 


Afdelingsbestyrelsens åbningstid

Kontoret er åbent tirsdage kl. 18.30 - 19.30, men kun i lige uger, hvor der sidder repræsentanter for afdelings bestyrelsen.

På hverdags timer er Kontoret åbent for personlig henvendelse

mandag og torsdag kl. 9.00 - 10.00
Henvendelse kan ske på tlf. 44 91 36 33. telefonsvareren aflyttes dagligt.

Afdelingen kan kontaktes på aab@aab45.dk
Boligforeningen AAB - afdeling 45 | Lilletoften 72 A | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913633