Afdeling 45
Kontoret er åbent for personlig henvendelse
Mandag kl. 9.00 - 10.00
Torsdag kl. 9.00 - 10.00
Afdeling 45
Kontoret er åbent for personlig henvendelse
Mandag kl. 9.00 - 10.00
Torsdag kl. 9.00 - 10.00
Afdelingsbestyrelsens åbningstid

Kontoret er åbent tirsdage kl. 18.30 - 19.30, men kun i lige uger, hvor der sidder repræsentanter for afdelings bestyrelsen.

På hverdags timer er Kontoret åbent for personlig henvendelse

Mandag kl. 9.00 - 10.00
Torsdag kl. 9.00 - 10.00

Henvendelse kan ske på tlf. 44 91 36 33. telefonsvareren aflyttes dagligt.

Afdelingen kan kontaktes på email afd45@aab.dk
Kalender
Besøg vores side

Aktuelle nyheder i afdelingen

AAB afd. 45
 
Genåbning!

På baggrund af regeringens forsigtige åbning af Danmark har afdelingsbestyrelsen besluttet at åbne for beboerhenvendelser på afdelingskontoret fra den 26. maj 2020.
Der vil fortsat være krav om at holde afstand, så der må ikke være mere end 3 personer inde på kontoret samtidig.
Det er vigtigt fortsat at vise hensyn og følge alle Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Alle klubberne er blevet åbnet nu.
Men Kondiklubben har fået ny restriktioner se dem her http://www.aab45.dk/Kondiklub

Klubberne er åbne, dog med følgende retningslinier/restriktioner:
 
Der må max være 10 personer i lokalet.
 
Der skal være en afstand på min 1 m. imellem dem der opholder sig i klubberne.
Hvor vidt dette betyder, at I vælger at holde åben flere gange om ugen, er op til den enkelte klub at beslutte.
 
Der skal være adgang til håndvask og håndsæbe.

Der skal opsættes håndsprit ved indgangen (dette kan afhentes på kontoret i åbningstiden)
 
Klubberne er selv ansvarlig for at flader og håndtag rengøres med jævne mellemrum.Kontoret vil følge de sædvanlige åbningstider:
 mandag og torsdag fra kl. 09.00 -10.00

Afdelingsbestyrelsen kan træffes:
tirsdage i lige uger kl. 18.30 -19.30
 
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Det er desværre ikke muligt at leje børnehaven efter den 1/7-2019.

Da bygningerne skal rives ned.

Du har mulighed for at leje de 2 lokaler over Lidl eller lokalerne i afdelingen AAB 42, links er under denne tekst.

http://www.aab42.aab.dk/Selskabslokalerne


http://www.aab45.dk/Leje-af-lokaler-i-Malmparken

Ny parkeringsordning i Lilletoften AAB afd. 45


Som bekendt blev det på afdelingsmødet den 3. september 2018 vedtaget at etablere en parkeringsordning i den del af Lilletoften 66 – 102, 77- 129, som tilhører AAB afdeling 45.
 
Det er aftalt, at ordningen skal træde i kraft fra den 1. december 2018! 

Parkeringstilladelser fås på afdelingskontoret. Du skal blot forevise din registreringsattest og dokumentation for bopæl i afd. 45, herefter bliver bilens registreringsnummer elektronisk registreret, og der behøves derfor IKKE mærkater til ruden.
 
Firmabiler: Her skal der skal fremlægges dokumentation fra dit firma/arbejdsgiver, om at bilen er til rådighed for en beboer i AAB afd. 45, dertil kopi af registreringsattest. Bilen registreres også elektronisk og der udleveres IKKE en mærkat.
 

Tilladelser til gæsteparkering udleveres på kontoret.

 
 
Følgende standsning og parkeringsrestriktioner kommer til at gælde:
  • Tidsbegrænset parkering i max. 2 timer, P-skive påbudt
  • Parkering i mere end to timer, er kun tilladt med gyldig P-tilladelse
  • Parkering kun tilladt i afmærket P-båse
  • Parkering af trailer og campingvogn er kun tilladt i de opmærkede båse.
  • Parkering kun tilladt for køretøjer med totalvægt max. 3500 kg
  • Standsning efter gældende regler
  • Motorcykler skal parkere i de optegnede båse, men de behøver ikke tiladelse eller time skive.
 
Der gøres opmærksom på, at alle henvendelser og klager vedrørende P-afgifter rettes til Q-park
Der er lavet en beboerundersøgelse og en Nøgletalsrapport for vores afdeling AAB45.

Bestyrelsen har besluttet at offentligører dokumenter med vores beboerer.

Du kan downloadede informationerne ved at trykke på nedenstående link.
Beboerundersøgelse afd 45 (0.1 Mb)
Nøgletalsrapport 2018 (9.6 Mb)
Boligforeningen Aab Afd. 45 | Lilletoften 72 A | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913633