Velkommen til Afdeling 45's hjemmeside

Aktuelle nyheder i afdelingen

Hjemmesiden

Vores hjemmeside har skiftet server og er blevet sikkerheds opdateret.
Det har desværre været en del problemer med at få domænet rykket.

Men den er nu oppe at køre igen.
 
Generalforsamling 2016

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling Torsdag den 8 september 2016.
Mødet for går i lokaleren over Lidl. 

Der er udsendt material til alle hustande.
 

Hurtigere internet og andet TV.
Der arbejdes forsat på at få en fiberløsning.
 
Forslaget blev vedtaget med stemmerne Onsdag den 8 juni 2016.
108 For
46 imod
6 blanke
 
Så går arbejdet igang !!!
 

Hjertestarter i afdelingen

Der er nu blevet monteret en hjertestarter nede ved vaskeriet.
Der har allerede været afholdt et førstehjælps kursus.

Vi prøver at planlægge et nyt i efteråret, der vil komme nærmere info.

Vores hjertestarter kand findes nedenstående link.

https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere 

Afdelingsbestyrelsens åbningstid

Kontoret er åbent tirsdage kl. 18.30 - 19.30, men kun i lige uger, hvor der sidder repræsentanter for afdelings bestyrelsen.

På hverdags timer er Kontoret åbent for personlig henvendelse

mandag og torsdag kl. 9.00 - 10.00
Henvendelse kan ske på tlf. 44 91 36 33. telefonsvareren aflyttes dagligt.

Afdelingen kan kontaktes på aab@aab45.dk
Boligforeningen AAB - afdeling 45 | Lilletoften 72 A | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913633