Afdeling 45
Kontoret er åbent for personlig henvendelse
Mandag kl. 9.00 - 10.00
Torsdag kl. 9.00 - 10.00
Afdeling 45
Kontoret er åbent for personlig henvendelse
Mandag kl. 9.00 - 10.00
Torsdag kl. 9.00 - 10.00
Afdelingsbestyrelsens åbningstid

Kontoret er åbent tirsdage kl. 18.30 - 19.30, men kun i lige uger, hvor der sidder repræsentanter for afdelings bestyrelsen.

På hverdags timer er Kontoret åbent for personlig henvendelse

Mandag kl. 9.00 - 10.00
Torsdag kl. 9.00 - 10.00

Henvendelse kan ske på tlf. 44 91 36 33. telefonsvareren aflyttes dagligt.

Afdelingen kan kontaktes på email afd45@aab.dk
Kalender
Besøg vores side

Aktuelle nyheder i afdelingen

Nyhedsbrev angående byggeriet og Skater-/boldbane i AAB45 (0.6 Mb)
Kære beboere.

Opdatering !! 07-04-2021

Der er ingen klubber der må åbne endnu.
Kontoret har heller ikke åbent endnu, se nedenstående information.
Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøder siden 1 december 2020.
Vi afventer myndighedernes anvisninger. 


 
På grund af den seneste udvikling i corona-smittetrykket er det også i AAB afdeling 45 nødvendigt med ændrede retningslinjer i den daglige drift.

Vi følger løbende de retninigslinjer der kommer fra myndighederne.
 
Afdelingskontoret: er lukket for personlig henvendelse. Brug i stedet mail eller telefon,  afd45@aab.dk eller 44 91 36 33.
 
P-billetter: send en mail eller ring, så lægges billetterne i jeres postkasse!
 
Vaskeriet: Her skal der bruges mundbind. Vis hensyn og hold afstand.
 
Klubberne: Alle klubber er lukket!
 
Disse retningslinjer gælder foreløbig til 28. februar 2021.
 
 
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Kære beboere.
Der er nu op sat 3 Elbil/Plugin hybrid ladestandere i afdeling AAB45, hver ladestander kan oplade 2 biler ad gangen, det vil sige at vi har 6 parkeringspladser som kun må bruges til Elbiler og Plugin Hybrid biler.

Det vil sige at almindelige Benzin og Diesel biler ikke må holde på de pladser mere, hvis en benzin eller Diesel bil holder på pladsen, vil det med fører en parkeringsafgift, det er Q Park der tjekker det.
Pladserne er tydeligt markeret med Skilte og markeringer på asfalten, så der ikke er nogen misforståelser.

Placeringen af pladserne valgt i forhold til, hvor det var muligt at kunne trække nok strøm fra, og hvor det var billigst at trække kabler fra eksisterende eltavler.
Standerne er med 2 udtag på hver. Hvert udtag lader med 11 kilowatt, det svarer til, at man lader med ca. 50 km per time.

Vi har valgt at bruge Lade stationer fra et firma der hedder Sperto.
Du kan finde mere information her http://www.sperto.dk/opladning/kollektiv-opladning/
 
Elbiler eller Plugin Hybrid biler der holder på pladserne,  skal være tilsluttet en lade stationen.
Hvis du har en gæst, med en Elbil eller plugin hybrid bil
Kan de holde på pladserne med et gyldigt gæsteparkeringskort
som er korrekt udfyldt, I bilens forrude. 
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke sat tidsbegrænsninger
På de nye Elbil pladser, da vi er nogen af de første i den
almene sektor, der har fået installeret ladestandere,
så vi gør vores bedste, for at få det til virke.
 
 
Med Venlig Hilsen
Afdelingsbestyrelsen AAB 45
     
Beboermødet den 5. oktober 2020 aflyses pga. Covid-19
 
Kære beboere AAB-afdeling 45   
           
Da Covid-19 situationen desværre igen har ændret sig, har myndighederne, senest den 25. september, dels forlænget de nuværende Covid-19 tiltag samt udvidet forsamlingsforbuddet. Forsamlingsforbuddet på 50 personer er således gældende for arrangementer.

Tiltagene er gældende fra lørdag 26. september til og med den 18. oktober 2020

I vores afdeling har vi igennem årene, altid haft et meget højt fremmøde med ca. 100 fremmødte beboere.

Af hensyn til smitterisikoen og myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, finder bestyrelsen det derfor nødvendigt at aflyse beboermødet den 5. oktober 2020.
Aflysningen er desuden i overensstemmelse med AABs anbefalinger.
 
Bestyrelsen har derfor også besluttet at vi snarest muligt vil omdele en kort beretning indeholdende nogle af de ting som der ellers ville blive orienteret om i bestyrelsen beretning på det nu aflyste møde den 5. oktober.
 
Skulle der være spørgsmål til dette, er man velkommen til at skrive direkte til kontoret eller på mail: aab45@aab.dk.
 
På vegne af afdelingsbestyrelsen
 
Peter Hjorth
 
Skovlunde den 28. september 2020

Ny parkeringsordning i Lilletoften AAB afd. 45


Som bekendt blev det på afdelingsmødet den 3. september 2018 vedtaget at etablere en parkeringsordning i den del af Lilletoften 66 – 102, 77- 129, som tilhører AAB afdeling 45.
 
Det er aftalt, at ordningen skal træde i kraft fra den 1. december 2018! 

Parkeringstilladelser fås på afdelingskontoret. Du skal blot forevise din registreringsattest og dokumentation for bopæl i afd. 45, herefter bliver bilens registreringsnummer elektronisk registreret, og der behøves derfor IKKE mærkater til ruden.
 
Firmabiler: Her skal der skal fremlægges dokumentation fra dit firma/arbejdsgiver, om at bilen er til rådighed for en beboer i AAB afd. 45, dertil kopi af registreringsattest. Bilen registreres også elektronisk og der udleveres IKKE en mærkat.
 

Tilladelser til gæsteparkering udleveres på kontoret.

 
 
Følgende standsning og parkeringsrestriktioner kommer til at gælde:
  • Tidsbegrænset parkering i max. 2 timer, P-skive påbudt
  • Parkering i mere end to timer, er kun tilladt med gyldig P-tilladelse
  • Parkering kun tilladt i afmærket P-båse
  • Parkering af trailer og campingvogn er kun tilladt i de opmærkede båse.
  • Parkering kun tilladt for køretøjer med totalvægt max. 3500 kg
  • Standsning efter gældende regler
  • Motorcykler skal parkere i de optegnede båse, men de behøver ikke tiladelse eller time skive.
 
Der gøres opmærksom på, at alle henvendelser og klager vedrørende P-afgifter rettes til Q-park
Der er lavet en beboerundersøgelse og en Nøgletalsrapport for vores afdeling AAB45.

Bestyrelsen har besluttet at offentligører dokumenter med vores beboerer.

Du kan downloadede informationerne ved at trykke på nedenstående link.
Beboerundersøgelse afd 45 (0.1 Mb)
Nøgletalsrapport 2018 (9.6 Mb)
Boligforeningen Aab Afd. 45 | Lilletoften 72 A | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913633