Velkommen til Afdeling 45's hjemmeside

Aktuelle nyheder i afdelingen


Hurtigere internet og andet TV.
Der arbejdes forsat på at få en fiberløsning.
 
Forslaget blev vedtaget med stemmerne Onsdag den 8 juni 2016.
108 For
46 imod
6 blanke
 
Så går arbejdet igang !!!
 

Hjertestarter i afdelingen

Der er nu blevet monteret en hjertestarter nede ved vaskeriet.
Der har allerede været afholdt et førstehjælps kursus.

Vi prøver at planlægge et nyt i efteråret, der vil komme nærmere info 

Afdelingsbestyrelsens åbningstid

Kontoret er åbent tirsdage kl. 18.30 - 19.30, men kun i lige uger, hvor der sidder repræsentanter for afdelings bestyrelsen.

På hverdags timer er Kontoret åbent for personlig henvendelse

mandag og torsdag kl. 9.00 - 10.00
Henvendelse kan ske på tlf. 44 91 36 33. telefonsvareren aflyttes dagligt.

Afdelingen kan kontaktes på aab@aab45.dk
Boligforeningen AAB - afdeling 45 | Lilletoften 72 A | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913633