Afdeling 45
Kontoret er åbent for personlig henvendelse
Mandag kl. 9.00 - 10.00
Torsdag kl. 9.00 - 10.00
Afdeling 45
Kontoret er åbent for personlig henvendelse
Mandag kl. 9.00 - 10.00
Torsdag kl. 9.00 - 10.00
Afdelingsbestyrelsens åbningstid

Kontoret er åbent tirsdage kl. 18.30 - 19.30, men kun i lige uger, hvor der sidder repræsentanter for afdelings bestyrelsen.

På hverdags timer er Kontoret åbent for personlig henvendelse

Mandag kl. 9.00 - 10.00
Torsdag kl. 9.00 - 10.00

Henvendelse kan ske på tlf. 44 91 36 33. telefonsvareren aflyttes dagligt.

Afdelingen kan kontaktes på email afd45@aab.dk
Kalender
Besøg vores side

Aktuelle nyheder i afdelingen

Der er nu blevet opsat 3 Ladestander fra Sperto langs Lilletoften med mulighed for at oplade 6 El biler/plugin hybrid biler ad gangen.

I løbet af nogen få uger vil der komme parkerings regler på de lade pladser, hvor kun el biler og plugin hybrid må holde parkeret under opladning.

Sperto har lavet en kort artikel om Ladestandere for boligforeninger https://www.sperto.dk/virksomheder-kommuner-m-fl/ladestandere-til-elbil-boligforeninger/

Hvis du har en el bil eller plugin hybrid kan du tilmelde dig på https://www.sperto.dk/ for at få en konto hos dem.

I skal være opmærksom på at vi er nogen af de første i den almennyttige sektor der har fået installeret Lade standere, så vi gør vores bedste for at få det det til virke, i forhold til parkerings regler osv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 
Beboermødet den 5. oktober 2020 aflyses pga. Covid-19
 
Kære beboere AAB-afdeling 45   
           
Da Covid-19 situationen desværre igen har ændret sig, har myndighederne, senest den 25. september, dels forlænget de nuværende Covid-19 tiltag samt udvidet forsamlingsforbuddet. Forsamlingsforbuddet på 50 personer er således gældende for arrangementer.

Tiltagene er gældende fra lørdag 26. september til og med den 18. oktober 2020

I vores afdeling har vi igennem årene, altid haft et meget højt fremmøde med ca. 100 fremmødte beboere.

Af hensyn til smitterisikoen og myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, finder bestyrelsen det derfor nødvendigt at aflyse beboermødet den 5. oktober 2020.
Aflysningen er desuden i overensstemmelse med AABs anbefalinger.
 
Bestyrelsen har derfor også besluttet at vi snarest muligt vil omdele en kort beretning indeholdende nogle af de ting som der ellers ville blive orienteret om i bestyrelsen beretning på det nu aflyste møde den 5. oktober.
 
Skulle der være spørgsmål til dette, er man velkommen til at skrive direkte til kontoret eller på mail: aab45@aab.dk.
 
På vegne af afdelingsbestyrelsen
 
Peter Hjorth
 
Skovlunde den 28. september 2020

Ny parkeringsordning i Lilletoften AAB afd. 45


Som bekendt blev det på afdelingsmødet den 3. september 2018 vedtaget at etablere en parkeringsordning i den del af Lilletoften 66 – 102, 77- 129, som tilhører AAB afdeling 45.
 
Det er aftalt, at ordningen skal træde i kraft fra den 1. december 2018! 

Parkeringstilladelser fås på afdelingskontoret. Du skal blot forevise din registreringsattest og dokumentation for bopæl i afd. 45, herefter bliver bilens registreringsnummer elektronisk registreret, og der behøves derfor IKKE mærkater til ruden.
 
Firmabiler: Her skal der skal fremlægges dokumentation fra dit firma/arbejdsgiver, om at bilen er til rådighed for en beboer i AAB afd. 45, dertil kopi af registreringsattest. Bilen registreres også elektronisk og der udleveres IKKE en mærkat.
 

Tilladelser til gæsteparkering udleveres på kontoret.

 
 
Følgende standsning og parkeringsrestriktioner kommer til at gælde:
  • Tidsbegrænset parkering i max. 2 timer, P-skive påbudt
  • Parkering i mere end to timer, er kun tilladt med gyldig P-tilladelse
  • Parkering kun tilladt i afmærket P-båse
  • Parkering af trailer og campingvogn er kun tilladt i de opmærkede båse.
  • Parkering kun tilladt for køretøjer med totalvægt max. 3500 kg
  • Standsning efter gældende regler
  • Motorcykler skal parkere i de optegnede båse, men de behøver ikke tiladelse eller time skive.
 
Der gøres opmærksom på, at alle henvendelser og klager vedrørende P-afgifter rettes til Q-park
Der er lavet en beboerundersøgelse og en Nøgletalsrapport for vores afdeling AAB45.

Bestyrelsen har besluttet at offentligører dokumenter med vores beboerer.

Du kan downloadede informationerne ved at trykke på nedenstående link.
Beboerundersøgelse afd 45 (0.1 Mb)
Nøgletalsrapport 2018 (9.6 Mb)
Boligforeningen Aab Afd. 45 | Lilletoften 72 A | 2740 Skovlunde | Tlf.: 44913633